POŠTOVNÉ ZADARMO NAD 90€

ZÁLEŽÍ NÁM NA KVALITE

Zákaznická Podpora

Sledovanie Objednávky

Často Kladené Otázky

Tabuľka Veľkostí

Doprava

Výmena Tovaru

Obchodné Podmienky

Pravidlá Súkromia

Kontaktujte Nás

Obchodné Podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúci:

Obchodné meno: Lukáš Jašurek - Wolfpack Clothing

Sídlo: Raková 251, 023 51 Raková

IČO: 52176291

Emailová adresa: wolfpackclth@gmail.com

Telefónne číslo: +421 902 671 195

Poštová adresa: Raková 251

Webová stránka: sk.wolfpackclth.com

Názov banky: Tatra Banka

IBAN: SK38 1100 0000 0029 1658 1852

BIC (SWIFT): TATRSKBX

(ďalej len „Predávajúci“)

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Lukáš Jašurek - Wolfpack Clothing., so sídlom Raková 251, 023 51, IČO: 5217629, DIČ: 1082320382,, l (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

  • prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho, vo forme vyplneného a odoslaného registračného a objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. 2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné! 2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. 2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci pošle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú. 2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).


3. CENY

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH. 3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.


4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci spôsobom zvoleným v objednávke, a teda má na výber z nasledovných možnosti: prevodom na účet predávajúceho, platobnou kartou / prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány PayPal / dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru / v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na výdajni zásielok. Po odoslání objednávky je zaslaný automaticky generovaný email, so všetkými údajmi potrebnými k platbe, tj. číslo účtu, variabilný symbol, konštantný symbol a čiastka. Ihneď potom, čo je nám platba pripísaná na náš účet, Vám potvrdíme prijatie platby prostredníctvom e-mailu a zároveň Vás informujeme o dni expedície Vašej zásielky. Daňový doklad je priložený v zásielke.

4.2 Platba je možná iba v EUR.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu emailom.

4.4 V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.


5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom. Cena za doručenie jednej objednávky v rámci Slovenskej republiky na výdajné miesta Packety je 2,9€, kuriérom 4,9€ a prostredníctvom Slovenskej pošty 3,9€. Cena za doručenie jednej objednávky v rámci Českej republiky na výdajné miesta Packety je 3,9€, kuriérom 5,5€ a prostredníctvom Slovenskej pošty 5,5€.

5.2 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.


6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

  • kuriér
  • Slovenská pošta
  • Packeta – doručenie na výdajné miesto

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.


7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona “od kúpnej zmluvy”, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť:, - nepoškodený, - kompletný - vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

  • a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky, dátum kúpy a číslo svojho účtu vo forme IBAN pre vrátenie peňazí.
  • b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
  • c) pomocou formulára na odstúpenie od zmluvy.

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

  • a) prevziať tovar naspäť,
  • b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.


8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 12 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (e-faktúra)

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 Najrýchlejší spôsob uplatnenia reklamácie je vo forme vypleného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na podstránke elektronického obchodu predávajúceho.


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre zobrazenie prosím prejdite na túto stránku

V Rakovej, dňa 25.10.2022

Zákaznická Podpora

Sledovanie Objednávky

Často Kladené Otázky

Tabuľka Veľkostí

Doprava

Výmena Tovaru

Sledujte Nás Na Sociálných Sieťach

Platobné Metódy

visa
mastercard
paypal
google-pay
apple-pay
klarna
giro-pay

Newsletter

Zadajte svoj email a dostávajte upozornenia o zľavách, nových produktoch a mnoho dalšieho!

Copyright

2024 Wolfpack CLTH. All rights reserved